CJENIK MARKETINŠKIH USLUGA

CJENIK MARKETINŠKIH USLUGA OSJEČKE TELEVIZIJE

CIJENE PRODUKCIJE

VIDEO SPOT

terensko snimanje, tekst, glazbena i govorna podloga, grafika 398,17€ + stvarni troškovi

STATIČNI TELOP

logotip, tekst, slika 33,18€

ANIMIRANI TELOP

logotip, tekst, više slika 33,18€ + trošak animacije

REPORTAŽA

do 3 min 198,08€ + stvarni troškovi

do 5 min 265,45€ + stvarni troškovi

do 15 min 398,17€ + stvarni troškovi

IZRAVAN PRIJENOS 2521,73€ + stvarni troškovi

1. CIJENE EMITIRANJA U PP BLOKOVIMA

TERMIN CIJENA
09:00-16:00 2,65 €/sec
16:00-18:00 3,98 €/sec
Blok neposredno prije Dnevnika 6.64 €/sec
Blok neposredno poslije Dnevnika 5.31 €/sec
18:30-22:00 3.98 €/sec
22:00-00:30 2,65 €/sec
Banner/logotip ispod sata na početku Dnevnika 13,27 €/sec
Blok u prekidu emisije SLAVONSKO VESELJE 6,64 €/sec

2. STUDIJSKE EMISIJE


TRAJANJE EMISIJA


do 30 min 796,34 €


do 60 min 1327,33 €

EMITIRANJE REPORTAŽA EMITIRANJE
do 1 min 132,72€
1-3 min 199,08 €
3-5 min 265,45 €
5-10 min 530,89 €
10-15 min 796,34 €

GENERALNO POKVORITELJSTVO EMISIJA


Generalno pokroviteljstvo emisija moguće je na svim emisijama u kojima je dozvoljeno oglašavanje, a proizvodnja su Osječke televizije. Podrazumijeva: integriranje poslovnih aktivnosti u sadržaj emisije, 2-3 emitiranja TV spota ili reportaže unutar emisije, promotivni materijali ili proizvodi u studiju, logo na početku, u sredini i pri odjavi emisije.


Cijena EUR/emisija 663.61 €


POKROVITELJSTVO EMISIJA


Pokroviteljstvo emisija moguće je na svim emisijama u kojima je zakonom dozvoljeno oglašavanje, a proizvodnja su Osječke televizije. Podrazumijeva: integriranje poslovnih aktivnosti u sadržaj emisije, emitiranje TV spota u unutar emisije, logo na početku, u sredini i pri odjavi emisije.


do 10 emisija 597,25 €

10-20 emisija 530,89 €

20-30 emisija 464,53 €

30-... 398,17 €


*Napomene:

ODREDBE O KOREKCIJAMA CIJENA

Cijene emitiranja za ostale oblike oglašavanja koji nisu navedeni u Cjeniku ili se svojim oblikom ili trajanjem razlikuju od kategorija definiranih Cjenikom (promidžbeni prilozi, čestitke, paket-ponude i sl.), te emitiranja u okviru atraktivnih emisija ili posebnih sportskih događaja i dr., određuju se posebnim ponudama prema upitima oglašivača.

Na sve usluge, naročito produkcije, moguće je zaračunavanje dodatnih stvarnih troškova kao što su udaljenost (km), dodatni angažman ljudi, opreme i sl.

Uz posebne popuste ne odobravaju se dodatni komercijalni i agencijski popusti.

Popuste na cijene iz Cjenika, kao i prema posebnim upitima, odobrava direktor Osječke televizije.


POPUSTI AGENCIJAMA ZA OGLAŠAVANJE

Agencija za oglašavanje mora biti uredno registrirana za obavljanje djelatnosti marketinga, te je na zahtjev 0AR-a dužna podastrijeti za to odgovarajuće dokaze.

Agencijski popust je jedinstven i uvijek iznosi 20%.

UVJETI PLAĆANJA

Naknada na marketinške usluge plaća se u roku 7 dana od ispostavljanja računa. Račun se ispostavlja jedanput mjesečno za usluge koje su kontinuirane. Za sve ostale usluge račun se ispostavlja nakon završenog emitiranja, odnosno po realizaciji usluge.

Ovisno o iznosu uplate i razdoblju za koje se unaprijed plaća, direktor Osječke televizije može odobriti odgovarajući avanski popust.

Na sve cijene navedene u Cjeniku zaračunava se PDV 25%.

Cjenik se primjenjuje od 01. siječnja 2023.